CHỨNG NHẬN 0CCOP 3 SAO MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN XUẤT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HUY CƯƠNGCông nhân đang làm giá thể nuôi cấy nấm Đông Trùng Hạ thảoCông nhân đang chăm sóc Nấm Đông trùng hạ thảo


Nấm ĐTHT Huy Cương sấy khô bằng công nghệ sấy thăng hoa :

Công nhân đóng gói, bảo quản nấm sau khi sấy .Công nhân đang thu hoạch nấm lấy sợi .